Ønsker du at vi skifter ut alle plastsugerør med papirsugerør?

Nei
Ja
Vet ikke

Hva er begrunnelsen for ditt svar? Skriv her:Takk.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle mer miljøvennlig emballasje. Grunnen til at vi bruker en del tid på testing er at vi stiller svært høye krav. Produksjonen skal være bærekraftig og produktene må være av høy nok kvalitet. Når vi gjør en endringer må de ha reell verdi, både for miljøet og for de som nyter maten vi serverer.